You are looking: Home page > SELF-EDUCATION > План самоосвіти на 2017-2018 н. р.

План самоосвіти на 2017-2018 н. р.

Зміст роботи Термін Примітки
1 Опрацювання законодавчих та нормативно – правових документів із питань  освіти.Відвідування міської конференції вчителів  серпень
2  Ознайомлення з тижневим навантаженням на 2017 – 2018 н.р. серпень
3 Опрацювання навчальних програм з іноземної мови серпень
4 Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-17 н.р. серпень,вересень
5 Календарне  планування з навчальних предметів : Англійська мова серпень
6 Опрацювання методичного забезпечення викладання предметів варіативної складової навчального плану:- ознайомлення з програмою факультативного курсу  «Літературна мозаїка»- ознайомлення з програмою факультативів (-)

– ознайомлення з програмою курсів за вибором (-)

серпень
7 Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів  та ведення записів у журналах із таких предметів:

  • Англійська мова
  • факультативного курсу  «Літературна мозаїка»
серпень 
8 Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково – методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів. вересень 
9 Робота з методичною літературою протягом року
10 Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково – методичної проблеми школи постійно
11 Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій постійно
12 Робота над  індивідуальною методичною та  психолого – педагогічною проблемою (виховної роботи):1.«Формування інформаційної компетентності в учасників освітнього процесу на уроках англійської мови.2.«Створення умов для розвитку та становлення свідомого громадянина, духовно і фізично досконалої, здорової, соціально активної, творчої   особистості»

 

постійно
13 Курсова перепідготовка (- ) 2019 рік
14 Розробка електронних уроків, посібників ,тригерів протягом року
15 Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах. протягом року
16 Підготовка до атестації (-).Систематизація матеріалів у кабінеті постійно
17   Опрацювання педагогічної періодичної пресиСтворення електронної бази з іноземної мови згідно програм постійно
 18 Індивідуальні форми роботи:
*Oновлення  бази  сайту ” EnglishLG”. постійно
*Відвідування семінарів та відкритих заходів, вивчення ППД учителів міста та області постійно
*Поповнення кабінету матеріалами про новітні методи навчання протягом року
*Позакласна робота з патріотичного виховання*Відкритий виховний захід протягом рокузгідно плану
*Опрацювання методично – інструктивних матеріалів щодо проведення ДПА та ЗНО. постійно
* Розробка навчальних проектів протягом року
*Відвідування обласних конференцій та семінарів із метою підвищення професійного рівня постійно
*Участь у вебінарах т тренінгах протягом року
19 Система роботи по атестації у 2017-18 н. р. -
*Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників серпень
*Оформлення документації: заява, посвідчення про курсову перепідготовку
*Участь у методичній оперативці по питанню атестації згідно плану
*Оформлення атестаційних матеріалів
20  Вивчення адміністрацією системи роботи вчителя
*Перевірка стану ведення календарних планів, поурочних планів, класних журналів, виховних планів Протягом року,згідно плану
- Відвідування адміністрацією уроків згідно плану

3 comment. к “План самоосвіти на 2017-2018 н. р.”

  1. Google says:

    Google

    Every as soon as inside a though we choose blogs that we read. Listed below would be the most recent web sites that we opt for.

  2. Many thanks for expressing this article. This is a very useful and educational .


Give feedback