You are looking: Home page > A METHODOLOGICAL BOX > Навчальний проект “Моя країна- моя гордість”

Навчальний проект “Моя країна- моя гордість”

Назва проекту: «Моя країна – моя гордість»

Мета проекту: створити відео сюжет про Україну.

Завдання проекту:

– виховувати повагу до рідної культури;

– поширити знання про Україну;

-розвивати навички учнів з усіх 4-х видів мовленнєвої діяльності: аудіювання,говоріння,читання,письма;

– розвивати критичне мислення;

– розвивати комунікативні навички та навички роботи в групах;

– навчити учнів аналізувати інформацію,обирати головне;

– формувати медіа та ІКТ-грамотність.

Вік учасників:10-11 років (5-6 класи).

Стислий опис проекту:

Головна ідея проекту – створення відео сюжету про Україну з метою популяризації знань про державу. Працюючи над проектом, діти розвивають творчі здібності,тренуються працювати в груповій роботі,практикують вживання англійської мови в даному смисловому контексті. Проект має чітку структуру,що дозволяє його використовувати як під час занять,так і в позаурочний час. Тема проекту є актуальною саме зараз,коли увага всього  міжнародного суспільства до України невпинно зростає.

Навчальні предмети,з якими повязаний навчальний проект: географія,інформатика,образотворче мистецтво,суспільствознавство,історія.

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

– Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.Іноземні мови.5-7 класи; Освіта,2013

– Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

– Концепція національно-патріотичного виховання

Навчальні цілі та очікувані результати:

– залучити учнів до групової та проектної діяльності;

– підвищити пізнавальну діяльність учнів;

– виховувати лідерські якості та відповідальність школярів.

Проект сприяє формуванню в учнів навичок парної та групової роботи,виховує гідних громадян своєї держави,покращує володіння англійською мовою в специфіці даної тематики.

Вхідні знання та навички учнів:

*учні повинні знати

– лексику по тематиці спілкування «Україна»;

– як користуватись програмами Word   та  Power Point;

*yчні вміють

– шукати та вибирати потрібну інформацію;

– аналізувати прочитане;

– застосовувати набуті знання на практиці;

– користуватись камерою.

Планування реалізації проекту:

1 етап.

Вчитель пояснює учням, що метою проекту є створення відео сюжету про Україну англійською мовою. Пропонуються та обираються наступні підтеми:

-« Видатні місця України»

-«Географічне положення»

-«Свята та традиції України»

2 етап.

Клас об’єднується в міні групи за інтересами. Кожна група отримує завдання для опрацювання однієї із підтем,обирає лідера; людей, відповідальних за створення презентації,шукачів інформації та дизайнерів.

3 етап.

Учні збирають інформацію по своїй темі шляхом відвідування бібліотеки, пошукової роботи в інтернеті та залучення країнознавчих матеріалів.  Дизайнери кожної групи готують постери, комп’ютерні  знавці -презентацію.

4 етап.

Учні презентують отриманий матеріал в класі англійською мовою. Клас обговорює результати, вносяться корективи, шляхом голосування обирається найкраща презентація.

5 етап.

Групи об’єднуються в певній послідовності, відбувається зйомка міні-фільму про Україну.

6 етап.

  • Сюжет та презентації розміщуються на сайті вчителя  англійської мови http://englishlg-inf-ua.1gb.ua та на сайті You Tube.
  • Фільм та презентації відсилаються до участі у патріотичному конкурсі для учнів.

Приблизний час : 45-80 хв.

Друковані матеріали:

«Метод проектів на уроках іноземної мови в школі», 2000.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

– листи А3 (3 шт);

– кольорові олівці,фарби;

– комп’ ютери;

– камера (фотоапарат);

– флешка.

Диференціація навчання:

– слабкі учні займаються оформленням проекту;

– учні, схильні до математики та інформатики – створюють презентації та ведуть зйомку;

– учні, які впевнено володіють англійською мовою виступають в ролі спікерів.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Найкраща група (за висновками голосування ) отримує  12 балів. Решта учнів оцінюються за ступінню участі та активності, навичками володіння англійською мовою.

 

 

 

Tags:


Give feedback