You are looking: Home page > TEACHERS TO TEACHERS > Методичні поради для вчителів основної школи (адаптація учнів 5 класу)

Методичні поради для вчителів основної школи (адаптація учнів 5 класу)

 • Знайомитися з програмою та методикою роботи в початкових класах і спиратись на неї.
 • Зберігати й розвивати традиції, які склались в учнів у процесі навчання в початкових класах.
 • До початку роботи з дітьми ознайомитися з ними, систематично вивчати їх і використовувати одержані дані у процесі роботи.
 • Забезпечити єдність вимог до учнів.
 • Забезпечити поступовий перехід на предметну систему викладання, нову побудову уроків, нові методи та прийоми роботи, нові вимоги до дітей тощо.
 • Розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи.
 • Продовжувати розвиток творчого мислення учнів.
 • Забезпечити поступальний рівномірно висхідний характер навчально-виховного процесу учнів з урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів.
 • Виявляти й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності. Проводити профорієнтаційну роботу.
 • Забезпечити міжпредметні зв’язки.
 • Постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.
 • Підтримувати зв’язки з учителями початкових класів.
 • Протягом першого місяця навчання дітей у 5-му класі не писати зауважень у щоденники, проводити оцінювання на користь дитини, більшість уроків на початку навчального року будувати на повторенні.
 • Дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знизити їх до мінімуму у вихідні дні.
 • Поглиблювати свої знання з проблемами забезпечення принципу наступності в педагогічному процесі.


Give feedback