You are looking: Home page > FOR STUDENTS > Фонетична транскрипція

Фонетична транскрипція

Транскрипція.
Для того щоб дізнатися як правильно вимовляються англійські букви та слова, використовується транскрипція ([ ]- запис звучання слова у вигляді послідовності спеціальних фонетичних символів). Транскрипція напряму пов’язана  із правилами читання.

В англійській мові  не все що бачиться, так і читається. Наголос у транскрипції та слові позначається вертикальною рискою перед наголошеним складом.[  /]

Довжина звуку (його подовженість у порівнянні з іншими звуками) позначається двокрапкою [ : ].

Букви ми бачимо та пишемо. Звуки ми чуємо та вимовляємо.

ФОНЕТИЧНІ ЗНАКИ

 Голосні звуки

 [ i: ]   – і  довгий

[ ɪ ]    – і недовгий, відкритий

 

[ e ]   – аналогічний рос. в слові « эти »

[ æ ]   – рот відкритий ширше, ніж для [ e ], «широкий звук»

[ a:]   – довгий задній а, схожий на а у слові «палка»

[ ɒ ]    – короткий звук, схожий на звук у рос. слові «мосты»

[ o: ]   – довгий звук

[ ʊ ]    – короткий у із слабким заокругленням губ

[ u: ]  – довгий у без сильного заокруглення губ

[ Λ ]  – короткий а

[ ə ]     – нейтральний ненаголошений звук, близький до [ Λ ]

[ ɜ: ]    – аналогічний російському звуку у слові «мёд»

   Дифтонги (дві голосних)

[ ə ʊ ] [ оу ]

[ a ʊ ] [ ау ]

[ e ɪ ] [ ей ]

[ o ɪ ] [ ой ]

[ a ɪ ] [ ай ]

[ɪ ə ]  [ іе ]

[ еə ]  [ее ]

[ʊ ə ] [уе]

Трифтонги

 [ a ɪ ə ]

[ a ʊ ə ]

                                                                                                                                Приголосні звуки

[ b ]   [ б ]

[ d ]   [ д ] – піднести долоню до рота на відстань  5-10 см., набрати повітря для вимови звуку, задержати його за допомогою гортані, губ або язика, а потім із силою вимовити отримуючи « вибух» із видихуваного повітря. Ти відчуєш долонею «вибухову хвилю». Якщо так не вийшло,- значить ти вимовляєш невірно.

[ f ]    [ ф ]

[ 3 ]   [ ж ]- м’який ж

[ d3 ] [ дж ]-дуже сполучене м’яке дж (ч, вимовлене дзвінко, з голосом).

[ g ]   [ ґ ]

[ h ]   [ х ]-  звук подібний до звуку, який утворюється ,коли людина дихає на дзеркало, намагаючись його протерти.

[ k ]   [ к ]-  вимовляємо із придиханням

[ l ]   [ л ]

[ m ]  [ м ]

[ n ]   [ н ]

[ p ]   [ п ]-  звук із «вибуховою хвилею» (див. вище).

[ s ]   [ с ]

[ t ]   [ т ]-  звук із «вибуховою хвилею» (див. вище).

[ v ]   [ в ]

[ z ]   [ з ]

[ t∫]   [ ч ]

[ ∫ ]   [ ш ]- м’який  ш

[ r ]   [р ]-не вібруючий, дуже короткий, слабкий р (кінчик язика трохи завернутий назад, знаходиться проти тої частини твердого неба, де вимовляється звук ж).

[ j ]   [ й ] -слабкий й

Звуки без аналогії в українській мові

[ θ ]-  без голосу,  для того ,щоб отримати цей звук, потрібно створити щілину між переднім краєм язика і верхніми зубами, (вимовляючи с).

[ ð ]-  з голосом , для того, щоб отримати цей звук ,потрібно створити щілину між переднім краєм язика і верхніми зубами, (вимовляючи з).

[ ŋ ]-  носовий, на французький манер, звук [ n ], вимовлений не кінчиком язика, а задньою частиною його спинки.

[ w ]- звук близький до у, але  не утворюючий складу

 

 

 

 

 

 

 

Tags:


Give feedback