You are looking: Home page > VOCABULARY > Seasons / Пори року

Seasons / Пори року

winter

spring

summer

autumn / (fall)

[ˈwɪntər]

[ˈsprɪŋ]

[ˈsəmər]

[ˈɔtəm] /  [fɔl]

зима

весна

літо

осінь

В розмові завжди використовується прийменник IN.

(In winter, in spring …)

untitled

 

 

Tags:


Give feedback