You are looking: Home page >Аrchive ‘VOCABULARY

Idioms

Ці ідіоми повинен знати кожен, хто вивчає англійську ))) Apple of one’s eye – зіниця ока. Цю ідіому можна використовувати якщо говорите про когось дуже важливого для вас. Half-baked – незакінчена справа Часто використовується, коли говорять про незавершений, “сирий” проект. Be like chalk and cheese – абсолютно різні. Причому тут крейда і сир – сказати […]

Collective nouns

Phrasal Verbs List

200 common phrasal verbs, with meanings and example sentences

Useful phrases

Internet English

Enrich your speech and writing

Different Ways to Say “I’m Going to Sleep” in English

Interesting English Idioms Using Nationalities and Countries

Еxtreme adjectives

English Vocabulary Tests

English Vocabulary Test 10 with Answers English Vocabulary Test 10 with Answers … Read More English Vocabulary Test 9 with Answers English Vocabulary Test 9 with Answers … Read More English Vocabulary Test 8 with Answers English Vocabulary Test 8 with Answers … Read More English Vocabulary Test 7 with Answers English Vocabulary Test 7 […]